Το Αγόρι που Ζωγράφιζε Γάτες

Σήμερα, διαβάζουμε μιά από τις ιστορίες της Ιαπωνίας, που κατέγραψε ο Λευκάδιος Χερν, ενώ, ταυτόχρονα, ακούμε Gabriel Fauré (1845-1924)

και  Pelléas et Mélisande. Τα μέρη:

1) – I. Prélude

2) II. Fileuse

3) III. Chanson de Mélisande

4) IV. Sicilienne

5) V. La Mort de Mélisande.  Την Boston Symphony Orchestra διευθύνει ο Seiji Ozawa.

 

Advertisements